Các hoạt động

Các hoạt động thường niên

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LIÊN CHI ĐOÀN KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

STT

CÁC HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN

1

Tổ chức đón tiếpTân sinh viên khóa 40

tháng 9/2016

2

Đại hội Ban chấp hành các Chi đoàn

Theo kế hoạch của Đoàn trường

3

Tham gia hội thảo phương pháp học tập hiệu quả ở bậc đại học

tháng 10/ 2016

4

Tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường

tháng 9 và tháng 10/2016

5

Chào mừng Quốc tế Phụ nữ

tháng 3/2017

6

Hưởng ứng "Giờ Trái đất"

tháng 3/2017

7

Tổ chức ngày Môi trường thế giới 5.6.2016

tháng 6 /2017

8

Hưởng ứng chiến dịch Mùa hè xanh

tháng 7 /2017

9

Tiếp sức mùa thi

tháng 7/2017

10

Chăm sóc công trình thanh niên

2 tháng/lần

11

Tham gia các hoạt động do Đoàn trường phát động

Theo kế hoạch của Đoàn trường

Các tin khác