Giới thiệu Khoa

Giới thiệu về khoa Môi trường và Tài nguyên

GIỚI THIỆU KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

 

Khoa Môi trường và Tài nguyên, tiền thân là Ban Môi trường, được thành lập theo Quyết định số 185/2000/QĐ/ĐHĐL/TC-HC ngày 30/5/2000 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt.

Từ 3 cán bộ vào những ngày đầu thành lập, trải qua sự thay đổi nhiều về số lượng cán bộ, đến nay đội ngũ cán bộ của Khoa gồm có 12 thành viên; trong đó có 2 tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh, 5 thạc sĩ, 3 học viên cao học và 1 cử nhân. Ngoài ra còn 2 tiến sĩ, một phó giáo sư cộng tác với Khoa trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Phần lớn cán bộ của Khoa có độ tuổi dưới 40, có năng lực, tâm huyết cống hiến, tích cực tự đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cả về lý thuyết lẫn thực hành.

Trong những năm qua, các cán bộ của Khoa được khuyến khích hoàn thành đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo khác nhau. Kết quả là Khoa có một đội ngũ đủ năng lực thực hiện toàn bộ chương trình đào tạo.

Giai đoạn từ 5/2000 đến tháng 4/2008 chưa cho phép Khoa thành lập các tổ bộ môn do chỉ đào tạo chuyên ngành Công nghệ môi trường. Tháng 5/2008 đánh dấu một chuyển biến mới về cơ cấu tổ chức khoa, Hội đồng Khoa học và 2 bộ môn, Công nghệ môi trường và Quản lý môi trường đã được thành lập và đi vào hoạt động cho đến nay.

Trong những năm qua, tập thể Khoa đã đạt được những thành tựu đáng trân trọng trong công tác đào tạo. Một chương trình đào tạo với hai chuyên ngành Công nghệ môi trường và Quản lý môi trường đã được hoàn thiện trên cơ sở các tiêu chí hiện đại, tiên tiến và ứng dụng thực tiễn. Nhiều giáo trình đã được biên soạn với chất lượng tốt; các bài thực tập, thực hành trên máy tính đã được thiết kế và xây dựng công phu. Bốn phòng thí nghiệm Công nghệ môi trường, Phân tích và quan trắc môi trường, Vi sinh môi trường và Tin học ứng dụng của Khoa đã thường xuyên phục vụ sinh viên và cán bộ đến thực hành, làm luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.

Ngoài giờ học lý thuyết, sinh viên còn được thu hút vào nhiều hoạt động hỗ trợ như seminar chuyên môn, hội thảo về phương pháp học tập, các cuộc thi chuyên môn, nghiên cứu khoa học sinh viên. Các thầy, cô giáo đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và sử dụng các công cụ dạy học hiện đại, tự thiết kế các mô hình công nghệ cho sinh viên thực hành. Nhờ đó, đã hình thành một môi trường học tập tích cực cho sinh viên, giúp các em hiểu biết sâu lý thuyết và rèn luyện các kĩ năng nghề nghiệp.

Bên cạnh việc chuẩn bị hành trang chuyên môn và kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên, các hoạt động ngoại khóa bổ ích, thiết thực, bổ trợ giáo dục đạo đức nghề nghiệp và ý thức dấn thân, phục vụ cộng đồng cho các bạn trẻ cũng được quan tâm đúng mức. Các hoạt động xã hội của cán bộ, sinh viên trong Khoa đã được cộng đồng địa phương đánh giá cao.

Hiện nay, Khoa Môi trường có thể hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực sau:

  1. Thiết kế và thi công các hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải;
  2. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các doanh nghiệp và các dự án;
  3. Tư vấn hoặc mở các lớp đào tạo ngắn hạn về Công nghệ và Quản lý môi trường;
  4. Thực hiện các phân tích và quan trắc môi trường;
  5. Thực hiện các dự án phục hồi các vùng đất bị ô nhiễm.
  6. Tham gia, quản lý và điều hành các dự án về môi trường

Chiến lược phát triển của Khoa và tầm nhìn đến năm 2020 đã được xác định. Chắc chắn Khoa Môi trường và Tài nguyên là một địa chỉ đào tạo tin cậy và một trung tâm chuyển giao công nghệ uy tín về Khoa học Môi trường ở miền Nam Trung bộ nước ta. Từ sự trưởng thành nhanh chóng với những đóng góp tích cực của Khoa vào sự nghiệp đào tạo của Trường Đại học Đà Lạt và xã hội trong thời gian qua, chúng ta có cơ sở để tin rằng Khoa Môi trường và Tài nguyên, trường Đại học Đà Lạt sẽ đạt được những thành tựu lớn hơn trong tương lai.

 

Các tin khác