Dự án nghiên cứu

Dự án nghiên cứu

1. Dự án: “Xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015"

 • Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Lâm Đồng.
 • Thực hiện từ tháng 7/2015 đến tháng 12/2015.
 • Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lâm Đồng đưa ra các số liệu, phân tích, và đánh giá các vấn đề liên quan đến hiện trạng và xu hướng thay đổi chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh, bao gồm: điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế - xã hội; hiện trạng môi trường đất, nước, không khí; tài nguyên rừng và đa dạng sinh học; tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường; biến đổi khí hậu; tác động của ô nhiễm môi trường; thực trạng của công tác quản lý môi trường, chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn 5 năm từ 2011 đến 2015; và từ đó đề xuất các giải pháp quản lý môi trường cho giai đoạn tiếp theo.
 • Báo cáo đã đáp ứng được mục đích là cung cấp các thông tin về nguyên nhân, hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; xác định các tác động của môi trường tới sức khoẻ cộng đồng, hệ sinh thái và kinh tế - xã hội. Báo cáo là cơ sở tiền đề để xây dựng các giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý môi trường, điều chỉnh kế hoạch phát triển cho địa phương. Báo cáo cũng sẽ là tài liệu rất hữu ích đối với những nhà quản lý, hoạch định chính sách, các nhà khoa học, nghiên cứu cũng như cho tất cả những ai quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Lâm Đồng.
 • Kết quả của báo cáo đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

                                                   

2. Dự án: Lập đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho khu A – Đại học Đà Lạt

 • Lập đề án Bảo vệ Môi trường chi tiết cho khu A – trường Đại Học ĐàLạt tại số 01, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 08, thành phố Đà Lạt,trong thời gian từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015.
  • Soạn thảo bản đề án chi tiết trình nộp UBND thành phố Đà Lạt;
  • Tư vấn Ban Giám Hiệu nhà trường trong việc thực hiện một số biện pháp, hạng mục bảo vệ môi trường;
 • Đề án đã được phê duyệt.

  

3. Dự án: “Xây dựng mô hình thí điểm quản lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)”.

 • Dự án được tài trợ bởiQuỹ hợp nhất Đông Nam Á tại Nhật Bản (JAIF) thuộc chương trình Những thành phố kiểu mẫu bền vững về môi trường Asean năm 2014-2015
 • Thực hiện từ tháng 09/2014 đến tháng 02/2015
 • Phối hợp cùng Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Bảo vệ Thực Vật, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng. Các nội dung công việc đã thực hiện trong khuôn khổ dự án:
 • Xây dựng quy định về phân loại, thu gom và xử lý các loại bao gói thuốc BVTV. Hiện quy trình đang được UBND thành phố Đà Lạt xem xét phê duyệt.
 • Tổ chức tập huấn cho Hội Phụ nữ và Hội Nông dân các phường thuộc địa bàn thành phố Đà Lạt về tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nông dân thực hiện việc phân loại, thu gom và xử lý các loại bao gói thuốc BVTV sau sử dụng vào ngày 21/10/2014.
 • Tổ chức hai buổi tập huấn cho nông dân các phường thí điểm về quản lý bao gói thuốc BVTV vào ngày 25 và 26/11/2014.
 • Tổ chức ra quân thu gom bao gói thuốc BVTV mà nông dân vứt bỏ tại đồng ruộng vào các ngày 20,21,22/01/2015. Tổng cộng thu gom được trên 1000 kg bao gói tại 3 phường 4,8,11.
 • Lắp đặt tổng cộng 06 pano tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân tại các phường 4,8,11, thành phố Đà Lạt.


 

 

4. Dự án: Phát triển chương trình Đào tạo và giảng dạy về Biến đổi khí hậu

 • Thực hiện từ năm 2012 đến nay
 • Phối hợp cùng dự án Giản phát thải từ rừng tại Châu Á, Tổ chức Winrock International, 12 trường Đại học trong khu vực Đông Nam Á và 3 trường Đại học tại Hoa Kỳ
 • Bộ giáo trình phát triển gồm 4 phần, với tổng cộng 85 bài trình bày có kèm các bài tập thảo luận nhóm và tài liệu kèm theo.
 • Một số phần trong bộ giáo trình đã được giảng dạy cho sinh viên các khóa trong trường và các giảng viên thuộc một số trường khác trong cả nước (Đại học Vinh, Đại học Lâm nghiêp, Đại học Tân An, Đại học Hồng Đức, v.v).


 

 

 

 

 

 

Các tin khác