Đề tài sinh viên

Danh mục đề tài sinh viên

4. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SINH VIÊN

* Đề tài luận văn của sinh viên

STT

Họ và tên

Tên đề tài

GV. Hướng dẫn

MTK36

1

Trịnh Thị Kim

Liên

Điều tra hiện trạng sử dụng thuốc hoá học bảo vệ thực vật của nông dân trên địa bàn phường 7, tp. Đà Lạt

 

ThS. Bùi Ng Lâm Hà

 

2

Vũ Thị

Phương

Điều tra tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến cộng đồng tại lưu vực Đa Nhim trong giai đoạn 2010 - 2014

ThS. Bùi Ng Lâm Hà

3

Phan Ng Trọng

Nhân

Tính toán hệ số phát thải khí NO2 từ phương tiện giao thông tại thành phố Đà Lạt bằng mô hình CALINE4

ThS. Ng Tr Hương Giang

MTk35

1

Phạm Thị Hồng Anh

 

Đánh giá khả năng giảm thể tích xây dựng bể xử lý sinh học hiếu khí đối với nước thải sinh hoạt thông qua việc sử dụng giá thể bám dính

ThS. Lê Quang Huy

2

Phan T. Ngọc Huyền

 

Nghiên cứu xử lý nước thải của nhà máy chế biến rau củ quả xuất khẩu LAS bằng phương pháp keo tụ tạo bông và sinh học hiếu khí

ThS. Lê Quang Huy

2

Trần Thị Thanh Sen

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng điện tiết kiệm của người dân tại địa bàn phường 4 – thành phố Đà Lạt

ThS Bùi Nguyễn Lâm Hà

CN. Nguyễn Thị Bảo Dung

3

Võ Ng. Thiên Thanh

 

Khảo sát cơ cấu tiêu thụ điện và yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thiết bị tiết kiệm điện của người dân Phường 4 – Tp Đà Lạt

ThS Nguyễn Thị Cúc

CN. Nguyễn Thị Bảo Dung

4

Lê Thị Oanh

 

Đánh giá và dự báo chất lượng nước hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, giai đoạn 2010 – 2020

ThS. Nguyễn Trần Hương Giang

5

Lê Thị Nghĩa

 

Tìm kiếm giải pháp sản xuất sạch hơn cho Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hiệp Thành

ThS Nguyễn Thị Cúc

CN. Ya Vinh

MTK34

1

Châu Thị Huệ

 

Khảo sát khả năng hấp phụ của tro trấu đối với ion Mn2+ trong nước

TS. Lâm Ngọc Tuấn

ThS Nguyễn Thị Cúc

MTK32

1

Cao T Khánh  Hồng

 

Khảo sát đánh giá hiệu quả xử lý của các hồ lắng hiện hữu tại các nguồn vào hồ Xuân Hương và nghiên cứu xử lý dinh dưỡng dòng vào bằng một số cây thủy sinh

ThS. Lê Quang Huy

2

Ngô Thị Mến

 

Quan trắc đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng nước hồ Xuân Hương từ tháng 3/2012 đến tháng 4/2012

ThS. Lê Quang Huy

3

Nguyễn T H Nhung

 

Ứng dụng phương pháp mô hình hóa với phần mềm WASP7 xây dựng và đánh giá các kịch bản kiểm soát chất lượng nước Hồ Xuân Hương

ThS. Nguyễn T Hương Giang

4

Nguyễn T Thanh Nga

 

Ứng dụng phương pháp mô hình nghịch đảo với phần mềm WASP7 để tính toán hàm lượng SOD, F NH4+, FPO43- của lớp bùn đáy Hồ Xuân Hương

ThS. Nguyễn Tr Hương Giang

5

Đặng T Huyền Trang

 

Xây dựng dữ liệu đánh giá hiện trạng canh tác nông nghiệp trên lưu vực vườn hoa Tp Đà Lạt

ThS. Nguyễn T Ngọc Anh

ThS. Bùi Nguyễn Lâm Hà

MTK31

1

Hoàng Thị Khuê

 

Xác định nhiệt trị và hàm lượng C, N, P, K trong phế thải sau thu hoạch của một số loại rau chủ yếu trên địa bàn Đà Lạt

TS. Lâm Ngọc Tuấn

2

Nguyễn Duy Hải

 

Nghiên cứu quá trình BSF- BAC kết hợp với MF-RO tái sử dụng nước thải sinh hoạt sau xử lý của nhà máy nước thải Đà Lạt

ThS. Nguyễn Công Nguyên

 

3

Nguyễn Lan Anh

 

Khảo sát đánh giá hàm lượng Arsenic trong nước giếng sinh hoạt của người dân 2 huyện Đức Trọng – Đơn Dương và nghiên cứu khử tách bằng phương pháp trao đổi ion

ThS. Lê Quang Huy

 

4

Phan Anh Thy

 

Đánh giá tình trạng phú dưỡng của một số thủy vực dạng hồ tại Đà Lạt bằng chỉ số TSI

ThS. Trần Thị Tình

 

5

Lê Thị Ngọc Thịnh

 

Tìm hiểu hành vi xả thải phế thải nông nghiệp của nông dân trên địa bàn Tp Đà Lạt

 

ThS. Bùi Ng Lâm Hà

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

6

Nguyễn Thị Hậu

 

Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường khách sạn Dalat palace

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

7

Nguyễn Thị Kiều

 

Quan trắc chất lượng nước ngầm trên địa bàn xã Liên Đầm, Huyện Di Linh

ThS. Nguyễn Thị Cúc

 

8

Nguyễn Thị Thùy Trang

 

Khảo sát tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Tp Đà Lạt và đề xuất giải pháp

ThS. Nguyễn Tr Hương Giang

ThS. Nguyễn Thị Cúc

9

Nguyễn Thị Thu

 

Khảo sát hiện trạng ô nhiễm Arsen trong nước ngầm và đánh giá rủi ro lên sức khỏe cộng đồng tại hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

ThS. Nguyễn Tr Hương Giang

 

10

Lương Thị Hương

 

Ứng dụng phương pháp mô hình hóa mô phỏng hiện trạng ô nhiễm không khí từ hoạt động sản xuất tại KCN Biên Hòa

ThS. Nguyễn Tr Hương Giang

 

11

Bùi Thị Nga

 

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết tính toán sinh khối thảm thực vật bằng ảnh vệ tinh

 

ThS. Bùi Ng Lâm Hà

 

12

Cao Thị Thanh Thuận

 

Khảo sát hiện trạng chất lượng môi trường tại một số khu du lịch trên địa bàn Đà Lạt

 

ThS. Bùi Ng Lâm Hà

 

 

  • Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp 

Thực hiện đề tài/GVHD

1

Phân loại rác thải sinh hoạt hộ gia đình Đà Lạt và nghiên cứu điều kiện sản xuất phân compost từ rác hữu cơ

2004-2005

Cấp trường

 

MTK25

GVHD:

Lâm Vừ Thanh Nội


2

Ứng dụng Trùn Quế vào xử lý bùn thải sinh hoạt và phân bò

2009-2010

Cấp trường

 

MTK31

GVHD:

Trần Thị Tình

Nguyễn Công Nguyên

 3

Đánh giá khả năng phân hủy bùn từ nhà máy xử lí nước thải sinh hoạt Đà Lạt với sự tham gia của trùn quế

2009-2010

 

MTK29

GVHD:

Trần Thị Tình

 

 

Các tin khác