Tin tức

Khoa Môi trường và Tài nguyên tổ chức Hội nghị sinh viên nòng cốt cấp khoa học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thực hiện thông báo của Nhà trường về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nòng cốt cấp khoa học kỳ 1 năm học 2016-2017, vào lúc 14h00 ngày 01 tháng 12 năm 2016  tại A31.104 Khoa Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức Hội nghị sinh viên nòng cốt cấp khoa học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Tham dự Hội nghị, về phía Nhà trường có Ông Nguyễn Duy Hải – Trưởng phòng Quản trị, về phía Khoa có ThS. Trần Thị Tình – Phó trưởng Khoa phụ trách khoa Môi trường và Tài nguyên; Trợ lý khoa; Bí thư liên chi đoàn khoa; Giáo viên chủ nhiệm của các lớp và hơn 30 sinh viên nòng cốt của khoa.

Nội dung Hội nghị:

  • Tiến hành sơ kết và tiếp tục triển khai Nội quy Văn hóa học đường đến toàn thể sinh viên;
  • Triển khai thực hiện kế hoạch số 828/KH-ĐHĐL và Quyết định số 792/QĐ-ĐHĐL ngày 30/09/2016 của Trường Đại học Đà Lạt về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020;
  • Một số nội dung khác liên quan tới công tác đào tạo và quản lý sinh viên.

Tại Hội nghị, sinh viên đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề thi cuối kỳ; công tác cơ sở vật chất của Nhà trường, các câu hỏi đặt ra đã được đại diện Nhà trường và Ban chủ nhiệm Khoa ghi nhận và giải đáp thỏa đáng.

Hội nghị đã kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

ThS. Trần Thị Tình – Phó trưởng Khoa phụ trách khoa Môi trường và Tài nguyên phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Duy Hải – Trưởng phòng Quản trị phát biểu tại Hội nghị


Nguyễn Thị Thanh Thuận – Bí Thư LCĐ Khoa trình bày báo cáo tại Hội nghị

Sinh viên phát biểu tại Hội nghị


Các tin khác