Học bổng

HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC CỰU SINH VIÊN MTK25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Lâm đồng, ngày 15 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC CỰU SINH VIÊN MTK25

Nhằm khuyến khích, động viên các em sinh viên giỏi, sinh viên nghèo vượt khó, cựu sinh viên lớp MTK25 khoa Môi trường và Tài nguyên -Trường Đại học Đà Lạt dành tặng cho sinh viên những suất học bổng với tiêu chí cụ thể như sau:

 1. Số suất học bổng: 2
 2. Đối tượng: Tân sinh viên MTK40
 3. Tiêu chuẩn xét chọn:
  • 1 suất dành cho Tân sinh viên có điểm đầu vào cao nhất khóa;
  • 1 suất dành cho sinh viên nghèo vượt khó. Điểm đầu vào, lấy điểm cao nhất trong các hồ sơ thuộc đối tượng dự tuyển.
 4. Hồ sơ xin cấp học bổng
  • Đơn xin cấp học bổng: Ghi rõ số điểm đầu vào đạt được, thuộc đối tượng dự tuyển nào.
  • Đối với sinh viên thộc đối tượng nghèo vượt khó, ngoài đơn xin cấp học bổng cần nộp thêm 1 bản photo coppy giấy chứng nhận hộ nghèo do địa phương cấp.
 5. Hạn nộp hồ sơ
  • Từ ngày ra thông báo đến hết 30/09/2016
  • Nộp hồ sơ tại Văn phòng Khoa Môi trường và Tài nguyên - nhà A7 (lầu 1)
  • Học bổng sẽ được trao trong Lễ Khai giảng năm học 2016-2017.

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

(đã ký)

ThS. Trần Thị Tình

 

Các tin khác