Thông báo

Quyết định v.v trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy và miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016/2017

Quyết định v.v trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy và miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016/2017.

 Thông tin chi tiết xem tại: http://pctsv.dlu.edu.vn/

Các tin khác