Học bổng

THÔNG BÁO HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC CỰU SINH VIÊN MTK26

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Lâm đồng, ngày 15 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC CỰU SINH VIÊN MTK26


Nhằm khuyến khích, động viên các em sinh viên giỏi, sinh viên nghèo vượt khó, cựu sinh viên lớp MTK26 khoa Môi trường và Tài nguyên -Trường Đại học Đà Lạt dành tặng cho sinh viên những suất học bổng với tiêu chí cụ thể như sau:

 1. Số suất học bổng: 6
 2. Đối tượng: sinh viên các lớp MTK37, MTK38, MTK39
 3. Tiêu chuẩn xét chọn:
  • Mỗi lớp được 2 suất học bổng:
   1. 1 suất dành cho sinh viên có điểm học tập và rèn luyện năm học 2015-2016 cao nhất lớp.
   2. 1 suất dành cho sinh viên nghèo vượt khó. Điểm học tập và rèn luyện năm học 2015-2016, lấy điểm cao nhất trong các hồ sơ thuộc đối tượng dự tuyển.
 4. Giá trị học bổng

  Mỗi suất học bổng trị giá 500.000đ (năm trăm ngàn đồng).

 5. Hồ sơ xin cấp học bổng
  • Đơn xin cấp học bổng, bảng điểm năm học 2015-2016 (có xác nhận của phòng QLĐT).
  • Đối với sinh viên thộc đối tượng nghèo vượt khó, ngoài đơn xin cấp học bổng và bảng điểm cần nộp thêm 1 bản photo coppy giấy chứng nhận hộ nghèo do địa phương cấp.
 6. Hạn nộp hồ sơ
  • Từ ngày ra thông báo đến hết 30/09/2016
  • Nộp hồ sơ tại Văn phòng Khoa Môi trường và Tài nguyên - nhà A7 (lầu 1)
  • Học bổng sẽ được trao trong Lễ Khai giảng năm học 2016-2017.
 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

(đã ký)

ThS. Trần Thị Tình

Các tin khác