Thông báo

Thông báo dời lịch thi môn Quản lý môi trường đô thị và Khu công nghiệp

Do cán bộ giảng dạy (Nguyễn Thị Anh Hoa) đi công tác đột suất nên môn Quản lý môi trường đô thị và Khu công nghiệp (lớp MTK37B) sẽ dời lịch thi từ 09h00 ngày 07/01/2017 (thứ 7) sang 09h00 ngày 08/01/2017 (chủ nhật). Phòng thi: A7.1

Các tin khác